ENG-DA.dk Forside Download Kontakt
Vigtig info Den engelske tekst søger i fortællende form systematisk at præsentere et væld af ord og vendinger. Teksten er, hen ad vejen, bygget op om en uddybende præsentation af udsagnsord og navneord og deres tilknyttede vendinger. Ord med fed skrift er oversat til højre i samme linje. Alle nye ord og vendinger er konsekvent oversat mindst første gang, de forekommer i teksten. Teksterne er så vidt muligt sammensat ud fra eksempler fra diverse ordbøger.  Det er vigtigt at læse teksten højt for at træne og udvide et aktivt ordforråd. - God fornøjelse Har du kommentarer eller spørgsmål, eller finder du fejl, er du velkommen til at kontakte os på mail:                                 
Online English – Danish dictionary. The short story (not yet completed) dictionary. Exercises and parallel translation.
 stenclausen@hotmail.co.uk © ENG-DA.dk 2012
Download now! Forside