© ENG-DA.dk 2012

OPSLAGSVÆRK

Usædvanlige oversættelser er nu blevet nemmere ved brug af ENG-DA online opslagsværk. Ikke mere nødvendigt at tærske sig igennem med opslag af flere ord og noter.

ONLINE

Med ENG-DA ordbogen finder du mange nyttige og profesionelle oversættelser af vante brugte sætninger.

DOWNLOAD SITE

Online English – Danish dictionary. The short story (not yet completed) dictionary. Exercises and parallel translation.
Vigtig info! Den engelske tekst søger i fortællende form systematisk at præsentere et væld af ord og vendinger. Teksten er, hen ad vejen, bygget op om en uddybende præsentation af udsagnsord og navneord og deres tilknyttede vendinger. Ord med fed skrift er oversat til højre i samme linje. Alle nye ord og vendinger er konsekvent oversat mindst første gang, de forekommer i teksten. Teksterne er vidt muligt sammensat ud fra eksempler fra diverse ordbøger. Det er vigtigt at læse teksten højt for at træne og udvide et aktivt ordforråd.- God fornøjelse. Har du kommentarer eller spørgsmål, eller finder du fejl, er du velkommen til at kontakte os på mail: stenclausen@hotmail.co.uk
Download
Download
Teksten downloades som pdf . fil med et side antal på som går i intervaller fra side 0 - 100. 100 – 200 osv. - Den vises i første omgang i din browser, hvor du så kan downloade den via menu i toppen af vinduet, hvis du ønsker at have den på din PC. Teksten opdates løbende. Klik på sidehenvisninger A - Z og find ud af, hvor dit ord er placeret:
Sidehen- visninger A-Z A-Z
1-100
Chapters Chap- ters Side 501 - 600 101- 200 Side 801 - 900 Side 301 - 400 301- 400 Side 401 - 500 401- 500
501- 600
Side 601 - 700 601- 700 Side 701 - 800 701- 800
801- 900
Side 901 - 1000 901- 1000 Side 1501 - 1600 1501- 1600 Side 1001 - 1100 1001- 1100 Side 1101 - 1200 1101- 1200 Side 1201 - 1300 1201- 1300 Side 1301 - 1400 1301- 1400 Side 1401 - 1500 1401- 1500 Nyt Nyt

DESKTOP - MOBIL

Normalt er brugen af opslagsværker beregnet for desktop computere. Men flere og flere bruger deres telefon til netservices. Derfor har vi besluttet at understøtte Smartphones med et site, der passer til Smartphones. Åbn samme URL adresse på din telefon og du får automatisk siden tilpasset din Smartphone.
Side 201 - 300 201- 300 201- 300
© ENG-DA.dk 2012

OPSLAGSVÆRK

Usædvanlige oversættelser er nu blevet nemmere ved brug af ENG-DA online opslagsværk. Ikke mere nødvendigt at tærske sig igennem med opslag af flere ord og noter.

ONLINE

Med ENG-DA ordbogen finder du mange nyttige og profesionelle oversættelser af vante brugte sætninger.

DOWNLOAD

SITE

Online English – Danish dictionary. The short story (not yet completed) dictionary. Exercises and parallel translation.
Vigtig info! Den engelske tekst søger i fortællende form systema- tisk at præsentere et væld af ord og vendinger. Teksten er, hen ad vejen, bygget op om en uddyben- de præsentation af udsagnsord og navneord og deres tilknyttede vendinger. Ord med fed skrift er oversat til højre i samme linje. Alle nye ord og vendinger er kon- sekvent oversat mindst første gang, de forekommer i teksten. Teksterne er vidt muligt sammensat ud fra eksempler fra diverse ordbøger. Det er vigtigt at læse teksten højt for at træne og udvide et aktivt ord- forråd.- God fornøjelse. Har du kommentarer eller spørgsmål, eller finder du fejl, er du velkommen til at kontakte os på mail: stenclausen@hotmail.co.uk
Teksten downloades som pdf . fil med et side antal på som går i intervaller fra side 0 - 100. 100 – 200 osv. - Den vises i første omgang i din browser, hvor du så kan downloade den via menu i toppen af vinduet, hvis du ønsker at have den på din PC. Teksten opdates løbende. Klik på sidehenvisninger A - Z og find ud af, hvor dit ord er placeret:
Side 1 - 100 1-100 Side 501 - 600 501- 600 Side 1001 - 1100 1001- 1100 Side 101 - 200 101- 200 Side 601 - 700 601- 700 Side 1101 - 1200 1101- 1200 Side 201 - 300 201- 300 Side 701 - 800 701- 800 Side 1201 - 1300 1201- 1300 Side 301 - 400 301- 400 Side 801 - 900 801- 900 Side 1301 - 1400 1301- 1400 Side 401 - 500 401- 500 Side 901 - 1000 901- 1000 Side 1401 - 1500 1401- 1500 Sidehenvisninger A-Z A-Z Chapters Chap- ters Nyt Nyt

MOBIL

Her i vores nye opdaterede side har nu sørget for at understøtte Smartphones.
Side 1501 - 1600 1501- 1600

ENG-DA.dk